อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการนวดไทยและนวดเท้า

บริการ

ระยะเวลา (ชั่วโมง)

ราคา (บาท)

นวดไทย/นวดฝ่าเท้า

1:00

450

นวดไทย/นวดฝ่าเท้า

2:00

650

นวดไทยพร้อมประคบสมุนไพร

2:00

900

นวดฝ่าเท้าพร้อมประคบสมุนไพร

1:30

750

อัตราค่าบริการนวดอโรมา

บริการ

ระยะเวลา (ชั่วโมง)

ราคา (บาท)

นวดศีรษะสไตส์อินเดีย

1:00

900

นวดอโรมาหรือสยามอโรมา

1:30

1,150

นวดอโรมาหรือสยามอโรมา

2:00

1,400

นวดอโรมาพร้อมประคบ

2:00

1,600

อัตราค่าบริการวารีบําบัด

บริการ

ระยะเวลา (ชั่วโมง)

ราคา (บาท)

อบสมุนไพร

0:30

300

อบเซาว์น่า

0:30

300

แช่อาบจาคูซี่

0:30

500

อบสมุนไพรหรืออบเซาว์น่า & แช่อาบจา

คูซ

1:00

700

อัตราค่าบริการนวดหน้าผลิตภัณฑ์ฝรั่งเศส กีโน่

บริการ

ระยะเวลา (ชั่วโมง)

ราคา (บาท)

ทรีทเม้นท์สําหรับผิวที่ขาดความชุ่ม ช่ืน

1:00

1,200

ทรีทเม้นท์สําหรับผิวที่มีริ้วรอย

1:00

1,200

ทรีทเม้นท์สําหรับผิวที่มีฝ้า กระหมอง คลํ้า

1:00

1,200

ทรีทเม้นท์เพิ่มความสะอาดสดใส ขจัด สิ่งสกปรก

1:00

1,200

อัตราค่าบริการขัด-พอก ผิว

บริการ

ระยะเวลา (ชั่วโมง)

ราคา (บาท)

ขัดผิวกาย (เนื้อครีมสมุนไพรอโรมา)

1:00

950

พอกผิวกาย (เนื้อครีมสมุนไพรอโรมา)

0:30

800

ขัดและพอกผิวกาย

1:30

1,600

อัตราค่าบริการสปาแพ็คเก็จ

บริการ

ระยะเวลา (ชั่วโมง)

ราคา (บาท)

ขัดพร้อมนวดหน้า

2:00

1,900

ขัดและพอกตัวพร้อมนวดหน้า

2:30

2,400

ขัดตัวพร้อมนวดอโรมา

2:00

1,800

ขัดและพอกตัวพร้อมนวดอโรมา

2:30

2,300

ขัด,พอก,นวดอโรมาพร้อมนวดหน้า

3:30

3,200

อัตราค่าบริการสปาแพ็คเก็จ

บริการ

ระยะเวลา (ชั่วโมง)

ราคา (บาท)

นวดโฟร์แฮนด์ นวดอโรมาหรือนวดสยามอโรมา โดยพนักงาน 2 ท่าน

1:30 

2,300

อัตราค่าบริการคอร์สก่อนแต่งงาน

คอร์สก่อนแต่งงาน อบสมุนไพร,ขัด, พอก, ทรีทเม้นท์หน้าเพิ่มความกระชับตึงลดร้ิวรอย

บริการ

ระยะเวลา (ชั่วโมง)

ราคา (บาท)

1 ท่าน

3:00

2,700

2 ท่าน

3:00

4,900

QR Code อัตราค่าบริการ