เรือนสปาเริ่มเปิดดําเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบันและได้สร้างสรรค์ตกแต่ง แบบไทยร่วมสมัย แวดล้อมด้วยธรรมชาติของพรรณไม้พร้อมบริการ สถานที่จอดรถ อันสะดวกสบาย เรามีการบริการทั้งด้านสุขภาพและความงามโดยยึดหลัก 3S Spa Skin Slim สวย สบาย สมราคา
 
– Spa บริการสปาเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลาย 
– Skin บํารุง ถนอม ปรนิบัติผิว
– Slim กระชับเรือนร่างลดสัดส่วน
 
    เรือนสปามีบริการท้ังด้านสุขภาพและความงามที่คุณสามรถเลือกใช้บริการให้เหมาะสม กับความต้องการของคุณแบบครบวงจร อาทิเช่น นวดนํ้ามันอโรมา นวดแผนไทย นวดศรีษะ นวดฝ่าเท้า ขัดพอกผิว นวดหน้า อีกทั้งยังมีบริการซาวน่า อบสมุนไพรและ อ่างวารีบําบัด เรือนสปามีห้องบริการเป็นส่วนตัวทุกห้อง รวมท้ังสิ้น 20 ห้อง
– ห้องนวดไทย 9 ห้อง (18 เตียง)
– ห้องนวดอโรมา 7 ห้องแบ่งเป็น ห้องเตียงเดียว 5 ห้องและห้องสวีทเตียงคู่ 2ห้อง
– ห้องนวดหน้า 1 ห้อง (3 เตียง)
– ห้องนวดเท้า 1 ห้อง (4 เตียง)
– ห้องซาวน่า 1 ห้อง
– ห้องอบสมุนไพร 1 ห้อง
– อ่างจากุซชี่